Co oznacza skrót AED?

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza automated external defibrillator, w języku polskim z kolei skrót tłumaczymy jako AUTOMATYCZNY ZEWNĘTRZNY DEFIBRYLATOR

2b853d56-64ec-49bc-a280-575e4b334987jpeg


  AUTOMATYCZNY

Działający komputerowo, w pełni zautomatyzowany. Oznacza to, że defibrylator działa według ustalonego i zaprogramowanego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie migotania komór serca lub częstoskurczu nadkomorowego bez tętna. Samaritan PAD po uruchomieniu prowadzi użytkownika przez cały proces reanimacji . Po naklejeniu elektrod urządzenie bada rytm serca i zezwala na podanie impulsu defibrylacyjnego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Samaritan PAD 500 P z doradcą RKO, prowadzi użytkownika również przez proces resuscytacji krążeniowo oddechowej - instruując co ma robić oraz poprawiając go, jeśli wyczuwa, że reanimacja nie jest przeprowadzana prawidłowo - wydaje wtedy komunikaty lub polecenia "uciskaj mocniej", "uciskaj wolniej" itp.


ZEWNĘTRZNY

A więc posługujący się samoprzylepnymi elektrodami, które umieszcza się na skórze pacjenta. Elektrody są jednorazowe i po ich wykorzystaniu trzeba wymienić je na nowe. Warto jednak pamiętać, że dla tego samego pacjenta podczas jednego zdarzenia - można używać ich wielokrotnie. Pamiętaj - jeśli użyjesz Samaritan PAD do ratowania życia i zgłosisz to do naszej firmy - nowe elektrody i baterię Pad-Pak otrzymasz od nas w prezencie.

  DEFIBRYLATOR

Urządzenie wysyłające do serca specjalny impuls prądu stałego za pośrednictwem elektrod i powodując powrót jego prawidłowego rytmu. Defibrylacja wytłumia chaotyczny rytm, pozwalając na powrót właściwego i jest jedyną możliwością w połączeniu z resuscytacją krążeniowo - oddechową na uratowanie życia osobie dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia.

Kupując u nas defibrylator automatyczny AED - możesz liczyć na bezpłatny montaż,
w najlepszym miejscu, które dla Ciebie znajdziemy.