Oferta szkoleniowa

Zapraszamy na kursy Pierwszej Pomocy w Lesznie, w Poznaniu, we Wrocławiu

a także na terenie całego kraju, szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy odbywają się w naszych salach dydaktycznych. Istnieje również możliwość zorganizowania kursu w Państwa miejscach pracy, w szkole, urzędach, w miejscach gdzie występuje duże ryzyko wypadku czy nagłego zachorowania.

62d4ca2e-747f-4b7b-a2fe-198917bea9e0jpeg

Poniżej przedstawiamy kilka programów szkoleniowych, każdy program można zmienić i dopasować do realnych zagrożeń występujących w Państwa miejscu pracy czy zamieszkania


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową

1jpg

  Kurs Pierwszej Pomocy

·           Prawne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

·           Zabezpieczenie miejsca zdarzenia – bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego

·           Prawidłowe wezwanie pomocy – numery alarmowe – rozmowa z dyspozytorem

·           "Łańcuch przeżycia"

·           Sprawdzanie stanu świadomości - sprawdzanie czynności życiowych

·           Badanie manualne poszkodowanego

·           Zaopatrywanie ran, złamania, zwichnięcia, skręcenia

·           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

·           Algorytm BLS z użyciem automatycznego defibrylatora AED

·           Omówienie najczęstszych stanów zagrożenia życia i zdrowia:

  Zawał mięśnia sercowego

  Nagłe stany w cukrzycy

  Atak padaczki

  Zatrucie

  Oparzenie

  Odmrożenie

  Porażenie prądem

Jest to kurs 8-godzinny (4 godziny teoria/ 4 godziny zajęć praktycznych)

Koszt 100,00 zł od osoby.

f35eca5f-a522-4e97-bd3b-fe0a90afc056jpeg


2jpg

Kurs BLS z użyciem Automatycznego defibrylatora AED

·           Zagadnienia prawne i bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia

·           Rozmowa z dyspozytorem

·           Utrata przytomności – przyczyny i skutki

·           Przyczyny zatrzymania krążenia

·           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

·           Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED

·           Pozycje ratunkowe

·           Badanie manualne

·           Zaopatrywanie ran

Kurs 5-godzinny (3 godziny teoria/ 2 godziny zajęć praktycznych)

Koszt 75,00 zł od osoby

09de588b-e769-4c1e-bfdc-9e2754504742jpeg

3jpg

Pierwsza pomoc dla kierowców (kursanci prawa jazdy wszystkich kategorii)

oferta przygotowana

przede wszystkim dla szkół Nauki Jazdy

          Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

·           Zabezpieczenie miejsca wypadku i bezpieczeństwo własne

·           Badanie urazowe poszkodowanego

·           Zastosowanie kołnierza ortopedycznego

·           Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

·           Pozycja bezpieczna

·           Ewakuacja poszkodowanego z samochodu

·           Zaopatrywanie ran

Kurs 4-godzinny

Koszt 30,00 zł od osoby

20160416_083146jpg