Program bezpłatnych baterii

Przy rosnącej świadomości społeczeństwa dotyczącej wyposażania się w defibrylatory AED, mało która firma czy instytucja stwierdzi, że nie potrzebuje takiego urządzenia. Bariera wynika najczęściej tylko i wyłącznie z obawy przed kosztami zakupu oraz eksploatacji urządzenia.

Dlatego zapewniamy Państwu bezterminowy program bezpłatnych baterii, dzięki któremu każda instytucja lub firma  posiadająca defibrylator AED może ograniczyć koszty jego eksploatacji do minimum, czasem tylko do kosztów zakupu samego urządzenia.

Na czym polega nasz program? Jeśli defibrylator Samaritan PAD zostanie użyty w celu ratowania życia – to niezależnie od tego, jaki był przebieg akcji i czy podany był impuls defibracyjny – Klient staje się uczestnikiem naszego programu.

Po akcji ratowniczej potrzebujemy jedynie zapisu EKG z defibrylatora oraz krótkiego raportu ze zdarzenia- który nie zawiera żadnych danych pacjenta oraz szczegółów dotyczących akcji ratunkowej. Dzięki uzyskanym danym firma HeartSine może prowadzić dalsze badania nad nagłym zatrzymaniem krążenia i udoskonalać swoje produkty. W zamian za to, użytkownicy Samaritana zyskują gwarancję, że eksploatacja urządzenia jest możliwie jak najbardziej ekonomiczna.

Zachęcamy, by każdorazowe użycie defibrylatora Samaritan Pad zgłaszać do nas. Krok po kroku tłumaczymy, jak ściągnąć z defibrylatora zapis EKG, jak wypełnić raport i zwykle już na następny dzień po zgłoszeniu sprawy, baterie są u naszych klientów. Wszystko po to, by zachęcić do wyposażania się w defibrylatory i by używać ich bez obaw o ewentualne koszty.