Co oznacza skrót AED?


Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza automated external defibrillator, w języku polskim z kolei skrót tłumaczymy jako AUTOMATYCZNY ZEWNĘTRZNY DEFIBRYLATOR

AUTOMATYCZNY

Działający komputerowo, w pełni zautomatyzowany. Oznacza to, że defibrylator działa według ustalonego i zaprogramowanego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie migotania komór serca lub częstoskurczu nadkomorowego bez tętna. Po uruchomieniu prowadzi użytkownika przez cały proces reanimacji . Po naklejeniu elektrod urządzenie bada rytm serca i zezwala na podanie impulsu defibrylacyjnego tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. 

ZEWNĘTRZNY

A więc posługujący się samoprzylepnymi elektrodami, które umieszcza się na skórze pacjenta. Elektrody są jednorazowe i po ich wykorzystaniu trzeba wymienić je na nowe. Warto jednak pamiętać, że dla tego samego pacjenta podczas jednego zdarzenia - można używać ich wielokrotnie. Pamiętaj - jeśli użyjesz Samaritan PAD do ratowania życia i zgłosisz to do naszej firmy - nowe elektrody i baterie Pad-Pak otrzymasz od nas w prezencie.

  DEFIBRYLATOR

Urządzenie wysyłające do serca specjalny impuls prądu stałego za pośrednictwem elektrod i powodując powrót jego prawidłowego rytmu. Defibrylacja wytłumia chaotyczny rytm, pozwalając na powrót właściwego i jest jedyną możliwością w połączeniu z resuscytacją krążeniowo - oddechową na uratowanie życia osobie dotkniętej nagłym zatrzymaniem krążenia.


W roku 2020 dostarczyliśmy 13 urządzeń AED dla Urzędu Miasta Leszna 

AED dla mieszkańców Leszna

W trzynastu punktach miasta zainstalowaliśmy defibrylatory AED. Zakup i montaż kapsuł z półautomatycznymi defibrylatorami to projekt wykonany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.