Szkolenie KPP Leszno
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej pomocy

Zostań RATOWNIKIEM

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez Medycynę Ratunkową ARTERIA pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” i uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Tytuł Ratownik i certyfikat KPP to tym samym najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. 
Każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną Wojewody Wielkopolskiego i zakończony jest państwowym egzaminem na tytuł „Ratownika” Zgodnie z rozporządzeniem MZ kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy określony jest ramowym programem kursu. 
Udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może wziąć każdy, kto chce nauczyć się jak ratować życia. Program dostosowany jest do osób początkujących - nie musisz posiadać żadnej wiedzy czy przygotowania. Kurs KPP zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym, po którym otrzymujesz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika".
Kurs KPP trwa łącznie 66 godzin, w tym aż 41 godzin, to ćwiczenia praktyczne oraz pozorowane akcje ratunkowe, organizowany w systemie weekendowym, przez dwa weekendy pod rząd.
Spotykamy się stacjonarnie na obowiązkowych zajęciach praktycznych.
W drugą niedzielę kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu Ratownika.