Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy

„Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

To tak w skrócie, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną.

Pamiętajmy także o dewizie: kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat. 

Spójrzmy i z drugiej strony. Ile razy byliśmy świadkami sytuacji w przestrzeni publicznej, a może nawet w miejscu pracy, gdy potrzebującej osobie nikt z tłumu nie potrafił należycie udzielić pomocy.

Każda ludzka działalność w obecności innych osób zamienia się w występ. Pewnie dlatego, nie będąc pewnymi swoich umiejętności, boimy się pomóc.

Arteria Leszno oferuje możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności. 

Szkolenia z zakresu Pierwszej pomocy prowadzone są przez kadrę medyczną.

Szkolenia Pierwsza Pomoc

Zapraszamy na kursy Pierwszej Pomocy do naszych sal dydaktycznych w Lesznie, w Poznaniu, czy we Wrocławiu.

Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa miejscach pracy,  w szkole, urzędach, w miejscach gdzie występuje duże ryzyko wypadku
czy nagłego zachorowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej - zadzwoń do nas lub napisz:
tel. 515514999,
email: szkolenia@arteria24.pl

Poniżej przedstawiamy kilka programów szkoleniowych, każdy program można zmienić i dopasować do realnych zagrożeń występujących w Państwa miejscu pracy czy zamieszkania

Pierwsza Pomoc 

  Kurs Pierwszej Pomocy

·           Prawne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

·           Zabezpieczenie miejsca zdarzenia – bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego

·           Prawidłowe wezwanie pomocy – numery alarmowe – rozmowa z dyspozytorem

·           "Łańcuch przeżycia"

·           Sprawdzanie stanu świadomości - sprawdzanie czynności życiowych

·           Badanie manualne poszkodowanego

·           Zaopatrywanie ran, złamania, zwichnięcia, skręcenia

·           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

·           Algorytm BLS z użyciem automatycznego defibrylatora AED

·           Omówienie najczęstszych stanów zagrożenia życia i zdrowia:

  Zawał mięśnia sercowego

  Nagłe stany w cukrzycy

  Atak padaczki

  Zatrucie

  Oparzenie

  Odmrożenie

  Porażenie prądem

Jest to kurs 6-godzinny (4 godziny teoria/ 2 godziny zajęć praktycznych)

Koszt 150,00 zł od osoby.

Pierwsza Pomoc dla kierowców

Kursanci prawa jazdy wszystkich kategorii oferta przygotowana przede wszystkim dla szkół Nauki Jazdy

-         Podstawy prawne udzielania pierwszej                     pomocy

·           Zabezpieczenie miejsca wypadku i                              bezpieczeństwo własne

·           Badanie urazowe poszkodowanego

·           Zastosowanie kołnierza ortopedycznego

·           Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

·           Pozycja bezpieczna

·           Ewakuacja poszkodowanego z samochodu

·           Zaopatrywanie ran

-         Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED

Kurs 3-godzinny zegarowe

Koszt 80,00 zł od osoby

Pierwsza Pomoc - BLS z AED

Kurs BLS z użyciem Automatycznego defibrylatora AED

·           Zagadnienia prawne i bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia
·           Rozmowa z dyspozytorem
·           Utrata przytomności – przyczyny i skutki
·           Przyczyny zatrzymania krążenia
·           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
·           Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
·           Pozycje ratunkowe
·           Badanie manualne
·           Zaopatrywanie ran
Kurs 4-godzinny (3 godziny teoria/ 1 godziny zajęć praktycznych)
Koszt 100,00 zł od osoby