Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy

Szkolenia Pierwsza Pomoc

Zapraszamy na kursy Pierwszej Pomocy do naszych sal dydaktycznych w Lesznie, w Poznaniu, czy we Wrocławiu.

Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w Państwa miejscach pracy,  w szkole, urzędach, w miejscach gdzie występuje duże ryzyko wypadku
czy nagłego zachorowania.

Poniżej przedstawiamy kilka programów szkoleniowych, każdy program można zmienić i dopasować do realnych zagrożeń występujących w Państwa miejscu pracy czy zamieszkania

Pierwsza Pomoc 

  Kurs Pierwszej Pomocy

·           Prawne i etyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

·           Zabezpieczenie miejsca zdarzenia – bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego

·           Prawidłowe wezwanie pomocy – numery alarmowe – rozmowa z dyspozytorem

·           "Łańcuch przeżycia"

·           Sprawdzanie stanu świadomości - sprawdzanie czynności życiowych

·           Badanie manualne poszkodowanego

·           Zaopatrywanie ran, złamania, zwichnięcia, skręcenia

·           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

·           Algorytm BLS z użyciem automatycznego defibrylatora AED

·           Omówienie najczęstszych stanów zagrożenia życia i zdrowia:

  Zawał mięśnia sercowego

  Nagłe stany w cukrzycy

  Atak padaczki

  Zatrucie

  Oparzenie

  Odmrożenie

  Porażenie prądem

Jest to kurs 8-godzinny (4 godziny teoria/ 4 godziny zajęć praktycznych)

Koszt 100,00 zł od osoby.

Pierwsza Pomoc dla kierowców

Kursanci prawa jazdy wszystkich kategorii oferta przygotowana przede wszystkim dla szkół Nauki Jazdy

-         Podstawy prawne udzielania pierwszej                     pomocy

·           Zabezpieczenie miejsca wypadku i                              bezpieczeństwo własne

·           Badanie urazowe poszkodowanego

·           Zastosowanie kołnierza ortopedycznego

·           Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa

·           Pozycja bezpieczna

·           Ewakuacja poszkodowanego z samochodu

·           Zaopatrywanie ran

Kurs 4-godzinny

Koszt 30,00 zł od osoby

Pierwsza Pomoc - BLS z AED

Kurs BLS z użyciem Automatycznego defibrylatora AED

·           Zagadnienia prawne i bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia
·           Rozmowa z dyspozytorem
·           Utrata przytomności – przyczyny i skutki
·           Przyczyny zatrzymania krążenia
·           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
·           Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
·           Pozycje ratunkowe
·           Badanie manualne
·           Zaopatrywanie ran
Kurs 5-godzinny (3 godziny teoria/ 2 godziny zajęć praktycznych)
Koszt 75,00 zł od osoby