12 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Tego dnia podczas mini pikniku AOL zostały oddane do publicznego użytku defibrylatory, które zostały zakupione w ramach Budżet Obywatelski Miasta Leszna - udało się to dzięki głosom mieszkańców.

Dziękujemy mieszkańcom Leszna za wszystkie oddane głosy ✍️. To dzięki Wam 13 defibrylatorów zostało zamontowanych w Leszno

Miejsca zamontowania defibrylatorów z Budżet Obywatelski Miasta Leszna to:

❤️ Urząd Miasta ul. Karasia
❤️ Rynek
❤️ Lodowisko ul. 17 Stycznia
❤️ Skateplaza im. T. Staniewskiego
❤️ Hala Trapez im. Z. Białasa
❤️ Hala Ćwicznia im. J. Pawlaka
❤️ Ochotnicza Straż Pożarna Leszno - Gronowo
❤️ Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Rumuńska
❤️ Szkoła Podstawowa nr 7 od strony Parku im. J.Jonstona
❤️ Teatr Miejski ul. Narutowicza
❤️ Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych ul Grzybowa
❤️ Rynek Zaborowo - od strony placu zabaw
❤️ Zespół Szkół nr 4 ul. K. Kurpińskiego

Obecnie mamy w Lesznie 18 ogólnodostępnych defibrylatorów.