15 października zakończyliśmy kolejną edycję Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kolejna grupa może pochwalić się tytułem RATOWNIKA.
Sześć dni intesywnego szkolenia przyniosło zamierzony efekt.
Wszyscy uczestnicy byli mocno zaangażowani i brali czynny udział w zajęciach praktycznych.
Jesteśmy dumni i zadowoleni z Waszych postępów.
Gratulujemy nabytej wiedzy.

Chętnych zapraszamy już na grudniową edycję!
Formularze można już przysyłać na adres: szkolenia@arteria24.pl