Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny wraca na swoje miejsce.

Po dłuższej nieobecności związanej z remontem Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie, #AED czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny wraca na swoje miejsce.
9 listopada zamontowaliśmy stojak oraz nowoczesną kapsułę zewnętrzna do urządzenia
AED.
Od teraz każdy mieszkaniec ma możliwość użycia defibrylatora w celu ratowania życia przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.