Bezpłatne szkolenia z Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Leszna

Celem jest przeszkolenie mieszkańców Leszna w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu oraz pokazanie w jaki sposób reagować w sytuacjach zagrożenia. Chcemy uświadomić uczestników szkolenia jak wiele zależy od naszej postawy w ciągu kilku minut od zdarzenia. Zdajemy sobie sprawę, że udzielanie pomocy drugiej osobie jest sytuacją wysoce stresującą i dlatego chcemy przeprowadzić szkolenia, dając możliwość zainteresowanym osobom ćwiczeń, aby zniwelować strach. Chcemy pokazać, że lepiej próbować udzielić pierwszej pomocy niż nie udzielić jej wcale.
Osoba, która odniosła obrażenia lub jej stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, musi otrzymać od nas pomoc, zanim przybędą na miejsce lekarz, pogotowie ratunkowe lub inne wykwalifikowane osoby.