Bili rekord w udzielaniu pierwszej pomocy w Lesznie. Medycyna Ratunkowa ARTERIA jednym z organizatorów tego wydarzenia.

Bili rekord w udzielaniu pierwszej pomocy.
16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W związku z tym podjęto próbę ustanowienia rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy.
Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej to ogólnopolska akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ma ona bardzo ważny wymiar edukacyjny, gdyż pokazuje, w jaki sposób można uratować czyjeś życie, a także zwraca uwagę na to, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.
Również w Lesznie przyłączono się do próby pobicia rekordu.
Z inicjatywy Stowarzyszenia PL18, licznie zgromadzeni w Hali Trapez wolontariusze, punktualnie o 12:00, czyli o godzinie oznaczającej ogólnopolski start całej akcji, przez pół godziny udzielali pierwszej pomocy. Jak informują organizatorzy, na popularnym 'Trapezie' pierwszej pomocy pod czujnym okiem Ratowników Medycznych udzielało aż 271 osób! Gratulacje! Resuscytacja była prowadzona na 20 fantomach.
W wydarzeniu uczestniczył m.in. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak oraz przedstawiciele organizacji i szkół: Stowarzyszenia PL18, Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Leszna, Medycyny Ratunkowej Arteria, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Stowarzyszenia Echo, a także Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 10 i 12, Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, a także Zespołu Szkół nr 4. Przypomnijmy, że podobna akcja miała już miejsce w latach ubiegłych. Ostatni rekord pobito rok temu. Wówczas w całej Polsce jednocześnie resuscytacji udzielało ok 116 tysięcy osób. Jak będzie w tym roku oraz czy udało się ustanowić nowy rekord - dowiemy się już wkrótce.

Tekst: Leszczyńskie NGO.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom w Bicie Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

W biciu rekordu w Hali Widowiskowo - Sportowej Trapez pod czujnym okiem Ratowników Medycznych uczestniczyło 271 osób. Resuscytacja była prowadzona na 20 fantomach.

#PrezydentMiastaLeszna #Radni #StowarzyszenieEcho #SzkołaPodstawowaNr2 #SzkołaPodstawowaNr3 #SzkołaPodstawowaNr10 #SzkołaPodstawowaNr12 #ZespółSzkółTechnicznych #IILiceumOgólnokształcące #IIILiceumOgólnokształcące #ZespółSzkółNr4 #OSPMiastoLeszno #MedycynaRatunkowaArteria #WOPR #StowarzyszeniePL18 #LeszczyńskieMedia #NGO #Leszno #MieszkańcyLeszna