Cykl szkoleń z Pierwszej Pomocy dla pracowników HJ Heinz Polska S.A. w Pudliszkach

18 marca zakończyliśmy cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników HJ Heinz Polska S.A. w Pudliszkach.
Od początku marca instruktorzy Medycyny Ratunkowej ARTERIA uczyli przede wszystkim algorytmu postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia z użyciem defibrylatora zewnętrznego AED.
Dziękujemy za zaufanie i zaangażowanie podczas naszych szkoleń.
Do zobaczenia.