Defibrylator AED CU Medical Systems iPAD SP1 trafi do spółki TKF w Rawiczu.

W połowie lipca gościliśmy w Rawiczu - w polskim oddziale holenderskiej spółki TKF.
Zostaliśmy zaproszeni, by zaprezentować możliwości defibrylatora AED wybrać odpowiedni model dla pracowników spółki.
Wybrany został Defibrylator AED CU Medical Systems iPAD SP1.
To nowoczesny defibrylator spełniający restrykcyjne wymogi.
Do defibrylatora stworzono dwa rodzaje elektrod, dzięki czemu, można go używać również w przypadku pacjentów pediatrycznych. W przypadku braku elektrod dla dzieci defibrylację można przeprowadzić za pomocą elektrod dla dorosłych, lecz aby to zrobić należy aktywować tryb pediatryczny za pomocą suwaka na urządzeniu. Obniża to koszty eksploatacyjne urządzenia.
Dziękujemy za zaufanie.