Defibrylator AED na budynku OSP Śniaty.

9 grudnia w Śniatach na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zawisł defibrylator zewnętrzny AED- urządzenie ratujące życie.
Dzięki zbiórce złomu, mieszkańcy uzyskali kwotę 19 500,00 zł. Na tą chwilę koszt montażu AED wyniósł 16 500,00 zł, w kolejnym etapie zostanie dokupiona kamera oraz oświetlenie.
Dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców w styczniu zostało przeprowadzone szkolenie przez Medycyna Ratunkowa Arteria z obsługi defibrylatora AED.