Defibrylator AED w Sarbinowie

9 marca nastąpiło uroczyste przekazanie defibrylatora AED na ręce mieszkańców Sarbinowa gm. Poniec.
Dziękujemy Panu Prezesowi OSP Sarbinowo Tomasz Kończak za zaproszenie do projektu.