Defibrylator Zewnętrzny AED już dostępny w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie.

Informujemy, że od 23 lutego w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie dostępny jest Zautomatyzowany Defibrylator Zewnętrzny AED 
Odbyło się również przeszkolenie pracowników placówki z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi AED.
A wszystko po to, byście czuli się bezpieczniej podczas wizyty w ZUS Leszno.