Dostarczenie defibrylatora AED przez dron -FILM!

Dron dostarcza zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny AED w miejsce zdarzenia. Na miejscu jest ambulans sanitarny. Ratownicy po rozpoznaniu zatrzymania krążenia i rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, proszą dyspozytora o dostarczenie urządzenia AED.
Dzięki szybkiemu zastosowaniu AED pacjentka odzyskuje czynności życiowe i zostaje przetransportowana do najbliższego szpitala.

https://youtu.be/HqLHC6PxZb8