Drugie Opolskie Seminarium Grup SAR - Stobrawa 2019.

Drugie Opolskie Seminarium Grup SAR - Stobrawa 2019

Zakończył się drugi dzień intensywnego szkolenia w ramach Drugiego Opolskiego Seminarium Grup SAR - STOBRAWA 2019, podczas którego doskonaliliśmy umiejętności związane z niektórymi obszarami funkcjonowania grup poszukiwawczo-ratowniczych. Tych cywilnych, jak i funkcjonujących w strukturach OSP.

Bardzo ważnym aspektem takich imprez - poza praktycznym przećwiczeniem procedur, wzajemną współpracą i wymianą doświadczeń - jest integracja środowiska ratowniczego, co owocuje nowymi, wieloletnimi przyjaźniami. Staraliśmy się, by było tak i w tym roku.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w szkolenie, wspaniałą atmosferę oraz klimat, jaki towarzyszył nam podczas całego Seminarium.
Szczególne ukłony w kierunku współorganizatorów Seminarium - Wójta Gminy Lasowice Wielkie i druhów OSP Chudoba, wykładowców, samorządowców (w tym Wójta Gminy Tarnów Opolski), Nadleśnictwa Olesno i łowczego Wojskowego Koła Łowieckiego na terenie których organizowaliśny manewry, miejscowych jednostek OSP, grup cywilnych i przewodników psów z Ostrowa Wlkp. i Poznania, GR PCK z Opola, przedstawicieli KWP i KMP w Opolu, naszych wolontariuszy oraz wszystkich innych osób, które mocno zaangażowały się w jego organizację. Warto wspomnieć też o krapkowickiej cukierni MAGOSZ, która zatroszczyła się o przepyszne wypieki na naszych stołach...

Już teraz zapraszamy Was, inne Grupy, jak i wszystkich pasjonatów ratownictwa na kolejną, trzecią już edycję Opolskiego Seminarium Grup SAR - STOBRAWA 2020.

DO ZOBACZENIA ZA ROK.

#OchotniczaStrażPożarnawChudobie
#OSPDąbrowa
#OSPOdrowąż
#OSPNasale
#OSPBażany
#OspLasowiceWielkie
#OchotniczaStrażPożarnawLaskowicach
#SzukamyiRatujemy - Ostrów Wielkopolski.
#GrupaRatownictwaPCKOpole
#OpolskaPolicja
#NadleśnictwoOlesno
#WojskoweKołoŁowieckie"Bażant"wOpolu
#CukierniaMagosz
#OSPpowiatuKLB
#Kluczbork 112
#MedycynRatunkowArteria
#DronyLeszno