Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno - gramy wspólnie dla Leszna.

Początki „Polonii” były bardzo trudne, gdyż powstała w latach niewoli – w zaborze pruskim, gdzie każda próba tworzenia instytucji, organizacji w tym także klubów sportowych narodowo odrębnych spotykała się z ograniczeniami i prześladowaniami ze strony zaborcy w stosunku do patriotycznie nastawionych Polaków.

Inicjatorami powołania w Lesznie w 1912r. polskiego klubu sportowego „Polonia” byli zaangażowani w sprawy sportu czeladnicy i terminatorzy skupieni w Towarzystwie Terminatorów, które działało w Lesznie od 1909r. pod patronatem adwokata Adama Ruszczyńskiego, kupca Józefa Tulczyńskiego i księdza Czesława Starka. Piłka nożna była pierwszą dyscypliną uprawianą w klubie.

Nazwa klubu oraz jego biało-czerwone barwy jednoznacznie wskazywały, że walka o polskość miasta była jednym z głównych celów jego powstania.

Cieszymy się, że od  dnia dzisiejszego będziemy wspólnie tworzyć nową historie klubu.