Kolejny Defibrylator w okolicy - urządzenie zamontowane tym razem w Święciechowie!

Dziękujemy za zaufanie.
To kolejne urządzenie ratujące życie w naszym regionie, które mieliśmy możliwość dostarczyć i zamontować.  Urządzenie zostało zamontowane na budynku Klubu Seniora i Klubu Dziecięcego w Święciechowie przy ul. Kościelnej 4.
Od roku 2011 robimy wszystko, by podnieść bezpieczeństwo oraz świadomość nie tylko wśród lokalnej społeczności.
Do zobaczenia na szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora.