Koncert Jubileuszowy z okazji 35-lecia Zespołu Tańca Ludowego "Moraczewo".

25 listopada z okazji 35-lecia Zespołu Tańca Ludowego "Moraczewo" odbył się
Koncert Jubileuszowy. Wydarzenie miało miejsce w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Nasi ratownicy czuwali nad bezpieczeństwem artystów oraz osób zgromadzonych na widowni.