Korytarz Życia. Dziś wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Dziś wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Zobacz, jak uformować korytarz życia, dzięki któremu służby ratownicze mogą błyskawicznie dotrzeć na miejsce zdarzenia drogowego.