Medycyna Ratunkowa Arteria doszkala się.

21 października mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu tematyki #TC3, które skupiły się na poprawnym radzeniu w sytuacjach masywnego krwotoku z kończyn oraz okolic przejściowych.
Gratulujemy organizatorom bardzo dobrego przygotowania szkolenia oraz dziękujemy za możliwość wzięcia w nim udziału.
Marcin Gbiorczyk bardzo dobra robota.