Najważniejsze nie bać się użyć defibrylatora i słuchać poleceń, bo urządzenie krok po kroku wskazuje kolejne czynności.

Stowarzyszenie PL18 przy współpracy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ratowników medycznych przeprowadziło ważne zajęcia dla uczniów. Bo to ważne, by wiedzieli jak należy ratować człowieka posługując się defibrylatorem.

Zajęcia zorganizowano dla kilku klas Szkoły Podstawowej nr 13. To placówka, która posiada defibrylator, o czym pisaliśmy tutaj.

- Chcemy pokazać w jaki sposób AED działa i jak się nim posługiwać - mówiła Beata Hojnacka, prezes PL18.

Stowarzyszenie promuje pierwszą pomoc przedmedyczną.

- Zorganizowaliśmy bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, chcemy również zorganizować szkolenia dla mieszkańców.

- AED to sprzęt prosty w użyciu. Urządzenie uaktywni się dopiero gdy będzie taka potrzeba, po analizie rytmu serca - tłumaczył ratownik Karol Motała z Medycyny Ratunkowej Arteria. - Najważniejsze nie bać się użyć defibrylatora i słuchać poleceń, bo urządzenie krok po kroku wskazuje kolejne czynności.

- Jesteśmy otwarci na takie działania - zapewnił Mieczysław Kraśniański z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie, który jest partnerem w akcji.