Nasze AED na budynku Ratusza w Jutrosinie

Jutrosin dołączył do naszej bezpiecznej mapy miast, które posiadają w swojej przestrzeni publicznej zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny AED.
29 kwietnia zamontowaliśmy kapsułę ROTAID wyposażoną w ogrzewanie, alarm oraz oświetlenie ledowe. W kapsule umieszczono urządzenie SAMARITANPAD500, to nowoczesny defibrylator AED wyposażony dodatkowo w elektrody pediatryczne.
KapsuŁa z AED ulokowana została na budynku Ratusza w Jutrosinie.
Z zakresu pierwszej pomocy przeszkoleni zostali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Kurs obejmował również naukę obsługi defibrylatora AED.