Nasze AED w stolicy polskiej piosenki - Opolu.

Nasze urządzenie ratujące życie - zautomatyzowany defibrylator AED, w pełnej gotowości w Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.