Objęliśy patronat oraz ufundowaliśmy nagrody dla uczestników konkursu: "Strażacy, policjanci i ratownicy na straży bezpieczeństwa"

Gorąco zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych do plastycznego konkursu pt. " Strażacy, policjanci i ratownicy na straży bezpieczeństwa"
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat pracy strażaków, policji i ratowników, szacunek do pracy służb ratowniczych, kształtowanie postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych oraz rozbudzanie kreatywności i inwencji twórczej. Technika wykonania prac: akwarela, witraż.
Format prac konkursowych – A4.
Prace należy sfotografować i przesłać na adres: konkurssp2@vp.pl, do 20 grudnia 2021roku.