Ochotnicza Straż Pożarna Małachowo ma już swój defibrylator AED!

Uwaga mieszkańcy Małachowa
9 marca na budynku remizy OSP Małachowo został zamontowany zewnętrzny defibrylator AED. Jest to urządzenie do przeprowadzenia defibrylacji u osób z zatrzymaniem krążenia.
Urządzenie w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i nie tylko.
Zakup sfinansowany dzięki dotacji Powiatu Śremskiego.