Piknik służb mundurowych z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.

W Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie Smoczyka odbył się piknik służb mundurowych z okazji 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy. Można było z bliska obejrzeć sprzęt wojska, policji, straży pożarnej i służb ratunkowych i nasycić głód grochówką i chlebem z polowej piekarni.

Poza żołnierzami w pikniku wzięli udział policjanci, strażacy oraz strażacy i członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy uczyli chętnych zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Publiczność miała też okazję podziwiać występy: specjalny układ taneczny przygotowało stowarzyszenie Wygraj Siebie, a uczniowie klasy policyjnej III LO zaprezentowali pokaz musztry.