Rozwijamy się! Już wkrótce będziemy przeprowadzać szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1720, z póź. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - Wojewoda Wielkopolski w dniu 22.03.2023 r. zatwierdził program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla podmiotu Medycyna Ratunkowa ARTERIA.