Search and Rescue - szkolenie z wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych do akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

W dniu 21.11.2020r w Krośnie wspólnie z Dron.Edu.pl wzięliśmy udział w przeprowadzeniu szkolenia z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do akcji poszukiwawczo-ratowniczych.
W szkoleniu wzięło udział 6 instruktorów, 13 kursantów, do wykonania były 4 zadania:

1. szybkie opracowanie mapy terenu z podziałem na sektory. Dron automatycznie wykonuje nalot i zdjęcia, które są potem przetwarzane na mapę.
2. poszukiwanie z wykorzystaniem Matrice 200 i kamery z30 (30x zoom optyczny)
3. poszukiwanie z wykorzystaniem Matrice 200 i kamery termowizyjnej XT 2 640x512
4. akcja poszukiwawczo-ratownicza metodą szybkiej trójki (i jej koordynacja) z wykorzystaniem Mavic Enterprise Dual oraz dedykowanego oprogramowania do zarzadzania akcją ratowniczą.

W terenie pojawiły się fantomy oraz ubrania, które uczestnicy musieli odnaleźć z ziemi oraz z powietrza. Część fantomów była podgrzewana imitując ciepłotę ciała. 

W szkoleniu czynny udział wzięli Ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Bieszczadzka, dziękujemy za aktywny udział i wymianę spostrzeżeń.


Pozdrawiamy wszystkich użytkowników.