Szkolenia z Pierwszej Pomocy dla pracowników Urzędu Miasta Leszna.

Pracownicy Urzędu Miasta Leszna mieszczącego się przy ul. Wałowej zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED.
Dziękujemy za zaproszenie oraz czynny udział w szkoleniu.
Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że są solidnie przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
Pozdrawiamy