Szkolenie z pierwszej pomocy w Domu Harcerza w Lesznie.

23 kwietnia razem z Kamil Jankowski Drużynowym 10 Drużyny Harcerskiej, rozpoczęliśmy cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla Harcerzy.
W szkoleniu wzięli udział Harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej "Włóczykije",
22 Próbnej Drużyny Wędroeniczej, 19 Rawickiej Drużyny "Amicis" oraz Hufca ZHP Leszno.
Czuj, czuj, czuwaj !