Szkolenie z Pierwszej Pomocy w Leszczyńskim Stowarzyszeniu Echo

W dniu 22 kwietnia przeprowadziliśmy kolejne bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Leszna.
Pomieszczenie do przeprowadzenia zajęć użyczyło nam Leszczyńskie Stowarzyszenie Echo, mieszczące się przy ul. Krasińskiego 30.
Dziękujemy za zaproszenie oraz czynny udział młodzieży w szkoleniu.
Główne zagadnienie to resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem zautomatyzowanego defibrylatora AED.
Omówione zostały podstawowe jednostki chorobowe oraz pierwsza pomoc przy wystąpieniu cukrzycy, udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, epilepsji, ataku tężyczki, omdleniu, itp.
Dziękujemy za zaufanie i kolejny rok współpracy ze Stowarzyszeniem PL18.