Szkolenie z Pierwszej Pomocy w Pałacu w Pawłowicach

Dnia 31 maja odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, nie byle gdzie, bo w Pałacu w Pawłowicach –jest to dawna rezydencja szlachecka wybudowana pod koniec XVIII w. w stylu klasycyzującego baroku według projektu Carla Gottharda Langhansa.. Jej fundatorem był pisarz wielki koronny Maksymilian Mielżyński.