Szkolenie z Pierwszej Pomocy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działającego przy Urzędzie Miasta w Lesznie.

Skorzystaliśmy z zaproszenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działającego przy Urzędzie Miasta Leszna.
16 maja wraz z #AnnąQCPR udaliśmy się do urzędu w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zabraliśmy także defibrylator.
Dziękujemy za liczne przybycie pracowników urzędu oraz czynny udział w szkoleniu.
Cieszymy się z takich spotkań i chętnie dzielimy się wiedzą na temat ratowania ludzkiego życia
Serdecznie pozdrawiamy.