Szkolenie z "Urazówki oraz Hipotermii" dla Specjalistyczne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze "OPOLSAR"

Za nami kolejny moduł szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowany przez Karola Motałę z Medycyna Ratunkowa Arteria z Leszna.

Tym razem tematyka nawiązywała do zagrożeń, które często występują podczas zbliżającej się pory roku, czyli postępowania w przypadkach hipotermii i "urazówki". Zużyliśmy kilometry bandaży, dziesiątki chust trójkątnych i innych materiałów opatrunkowych - wszystko dla jak najlepszego przygotowania naszych zespołów do niesienia pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Duże podziękowania dla Wójta Gminy Tarnów Opolski Pana Krzysztof Mutz za użyczenie nam sali szkoleniowej.